Top banner

Vi håber, I får et godt arrangement i forbindelse med jeres besøg på Spejdercenter Holmen!

For at værne om vores dejlige lokaler og udendørsarealer har vi opsat følgende retningslinjer for brug af Spejdercenter Holmen:

Medbring
Husk at medbringe håndklæder, lagener, sovepose, viskestykker, karklude, sorte affaldssække mv.

Rengøring og oprydning
I betaler for slutrengøringen, men inden I forlader Spejdercenter Holmen, skal I rydde op efter jer, tørre borde af, sørge for at alle møbler og al service er sat på plads, samt at alle skraldespande er tømte. Køleskabe og ovne skal være rengjorte. Mangelfuld rengøring faktureres efter timepris.

Affald
Der står affaldscontainere bag Korpskontoret ovre ved cykelhalvtaget. Vi sorterer i pap, papir, glas og bioaffald med henblik på genbrug og alm. husholdningsaffald. De geønne containere ved sideindgangen til mødehuset er KUN til bioaffald.

Musik
Musik fra anlæg og levende musik skal foregå under hensyntagen til andre lejere og naboer og for lukkede døre og vinduer efter kl. 24.00 

Rygning
Rygning er kun tilladt udendørs, på arealet bag ved cykelskuret og de opsatte askebægre skal benyttes.

Dyr
Det er ikke tilladt at medbringe dyr på Spejdercenter Holmen.

Indendørs møbler og service
Det er selvfølgelig tilladt at omrokere på møblerne, blot de stilles tilbage på deres oprindelige plads inden afrejse. Indendørs møbler, madrasser og service må ikke tages med udendørs.

AV
Der er trådløst internet på Spejdercenter Holmen. 

Projektoren i Dragestuen i Mødehuset tændes ved at tænde for loftslyset.

Brandalarm
Der er opsat brand- og røgalarmer rundt om i bygningerne på Spejdercenter Holmen. Rør ikke ved de opsatte alarmer. Udrykning på grund af fejlbetjening, ildspåsættelse, brug af åben ild uden for designerede områder, tobaksrygning mv. betales af lejer.

Bænke og grill
I er velkommen til at flytte rundt på de udendørs bænke og grill, men de skal sættes tilbage på plads mellem Mødehuset og Spejderhuset inden afrejse.

Bål
Der er en stor amfi-bålplads til fælles madlavning og lejrbål. Ud over dette er der faste bålpladser ved lejrpladserne. Det er ikke tilladt at grave nye bålpladser, og der må kun tændes bål på de faste bålpladser. Efterlad aldrig et tændt bål, og sørg for at det er ordentligt slukket, når I forlader lejrpladsen. Overskydende brænde lægges tilbage i brændekassen. Husk, at bestille brænde ved reserveringen, hvis I skal bruge det.

Græsplæne
Der må ikke graves huller i græsplænerne, hverken til bålpladser, spildevandshuller eller lignende.

Flagstænger
Der er en flagstang på lejrpladsområdet. Hvis I ønsker at låne et flag, skal det meddeles ved bestilling af lejrpladsen.

Køleskab

Der er køleskabe til rådighed for lejere. Husk at tømme og aftørre efter brug

P-plads
Der er på Spejdercenter Holmens område en parkeringsplads til cirka 10 biler. 

BEMÆRK at der er standsning- og parkeringsforbud på hele Arsenalvej (tilkørselsvejen til Spejdercenteret).

Porten
Gitterporten til vores område står som udgangspunkt altid åben. 

Kantine i Mødehuset
Der er mulighed for at bruge stedets køkken/kantine under jeres ophold. Vær dog opmærksom på, at Spejdercenter Holmens personale benytter køkken/kantinen på hverdage mellem 11.45-13.00.

Falkehus

I gårdhaven finder man et falkehus, hvor besøgende kan få den sjældne fornøjelse at se jagtfalke i en voliere. Siden den af Christian V oprettede Kgl. Falkonergård blev nedlagt i 1810 på Frederiksberg (deraf navnet på Falkonér Allé og de tre falke med hætter i byvåbnet) har hovedstaden ikke haft et "falkoneri", så oplevelsen er altså helt unik i København. Selv Zoologisk Have kan ikke byde på falke. 

Rovfugle er fra naturen af sky og forsigtige fugle, og der vil derfor sættes stor pris på at man, så vidt muligt, forholder sig roligt umiddelbart foran buret, for ikke at stresse dem. Fodring af fuglene er naturligvis strengt forbudt og ligeledes indkastning af andre ting! Stik ikke hænder og fingre ind til fuglene!

Vores falkonér er altid parat og villig til at besvare spørgsmål om fuglene.

Nøglebrikker

Såfremt en nøglebrik bortkommer, opkræves et beløb på 150 kr.