Top banner

PERSONDATAPOLITIK

 

Introduktion til vores persondatapolitik

Denne persondatapolitik omhandler og gælder for de oplysninger, som du giver til os når du booker Spejdercenter Holmen gennem www.bookhus.dk.

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer dem m.m. Er der oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere, kan du henvende dig på [email protected].

Vi gennemgår regelmæssigt politikken for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Politikken kan ændres uden varsel og væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

Denne politik er seneste opdateret den 26. okt 2022.

Hvem er ansvarlig for mine personoplysninger?

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF)
Arsenalvej 10
1436 København K.
Tlf.: 32 64 00 50
Mai
l: [email protected]
CVR: 31352894

Rammen for behandlingen af dine personoplysninger er sat af den til enhver tid gældende europæiske Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov.

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik, behandlingen af dine oplysninger eller mistanke om manglende overholdelse, kan du kontakte Spejdernes Administrationsfællesskab på [email protected].                                   


Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Når du vil booke mødefaciliteter, aktiviteter og forplejning gennem på og gennem Spejdercenter Holmen, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i det omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som udlejer.

I de tilfælde hvor du er forpligtet til at give os oplysninger om dig selv, vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne markeret med *. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan efterkomme din forespørgsel.

De personoplysninger, vi behandler om dig

Disse almindelige personoplysninger indsamler vi om dig:

Navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer og e-mailadresse.


Hvad bruges mine oplysninger til?

Vi bruger dine personoplysninger til at:


Hvorfor har vi lov til at behandle oplysninger om dig?

Når du booker hos os, er det nødvendigt for os at behandle dine almindelige personoplysninger for at kunne indgå aftalen med dig eller for at kunne håndtere eventuelle forespørgsler forud for en aftale med os. Vi er retligt forpligtet til at gemme regnskabsoplysninger i op til fem år pga. bogføringsloven. Efter 5 år fra din booking vil de oplysninger, som er gemt i regnskabsøjemed, blive slettet.

Vi sletter desuden løbende bookingprofiler i vores system.

(Juridisk grundlag for behandlingen: Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) og stk. 1 (c))

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som hjælper os fx med økonomi, vores IT-drift og hosting, mv. Det betyder, at vi kan dele dine oplysninger med eksempelvis vores serviceleverandører og vores tekniske support og vores bank.

Dine oplysninger deles med bookhus.dk, som administrerer vores bookingsystem.

Hos Spejdernes Administrationsfællesskab er vores behandling af dine personoplysninger underlagt interne politikker og procedurer for, hvordan vi opretholder et passende sikkerhedsniveau fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysningerne frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Deling af dine oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

Enkelte af vores serviceleverandører befinder sig uden for den Europæiske Union/Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. Det kan derfor forekomme at dine personoplysninger deles med modtagere i lande uden for EU/EØS, dog kun leverandører som har bundet sig juridisk til overholdelsen af persondataforordningen. Du kan til enhver tid få oplysning om hvilke garantier, der udgør grundlaget for overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

TV-overvågning

Spejdernes Administrationsfællesskab foretager tv-overvågning af et areal på adressen Arsenalvej 10, 1436 København K. Det indebærer, at der optages (behandles) personoplysninger. Dette har vi bl.a. mulighed for som følge af reglerne i tv-overvågningsloven.
Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet.

TV-overvågningens lovlighed
Der foretages ikke overvågning af områder med almindelig færdsel. Overvågningen foretages med et kamera, der reagerer på bevægelse døgnet rundt. Der er opsat behørig skiltning ved indgangen til området.
Kun få, relevante medarbejdere har adgang til optagelserne.

Behandling af personoplysninger og retsgrundlag
Der kan ske overvågning af følgende personkategorier:

Der behandles oplysninger om, hvem der befinder sig på de overvågede områder og hvornår.
Retsgrundlaget for iværksættelse af tv-overvågning af områder, der ikke benyttes til almindelig færdsel, er databeskyttelseslovgivningen.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Spejdernes Administrationsfællesskab forfølger dermed den legitime interesse, at det er nødvendigt at behandle de pågældende personoplysninger med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet samt for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger om strafbare forhold i forbindelse med tv-overvågningen er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 5, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Det skyldes, at Spejdernes Administrationsfællesskab enten forfølger en berettiget interesse, der overstiger hensynet til den registrerede (den person, der tv-overvåges), eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Opbevaring af overvågningsbilleder
Optagelserne fra tv-overvågningen opbevares på en måde, så de ikke kommer til uvedkommendes kendskab. Optagelser fra tv-overvågningen gennemses alene ved mistanke om strafbare forhold med henblik på at udlevere oplysningerne til politiet eller i forbindelse med anmodninger om indsigt mv.

Modtagere
Optagelserne kan udleveres til politiet. Optagelserne offentliggøres ikke og videregives eller forevises ikke til andre end politiet, medmindre der er samtykke fra samtlige involverede personer.

Sletning
Optagelser fra tv-overvågning slettes senest 30 dage efter, at de er optaget. Optagelser slettes dog ikke, hvis en optagelse skal bruges i en konkret sag.

Hvilke rettigheder har jeg?

Som den der afgiver personoplysninger, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af ved at kontakte [email protected].

Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af rettighederne. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til at blive slettet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på [email protected] kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv yderligere.

Berigtigelse og sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi af god grund ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

Begrænsning af behandling

Du har, under særlige omstændigheder, ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Hvordan kan jeg klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og har vi af god grund afvist din klage, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.
Tlf.: 3319 3200
Mail: [email protected].